The Barbershop Geldrop | Privacybeleid
15595
page-template-default,page,page-id-15595,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Privacybeleid

Privacyverklaring

The Barbershop Geldrop, gevestigd aan Bogardeind 39 Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

The Barbershop Geldrop, Bogardeind 39, 5664 EA Geldrop, 040-2802080, info@thebarbershopgeldrop.nl, www.thebarbershopgeldrop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Barbershop Geldrop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres gegevens
  • E- mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Barbershop Geldrop verwerkt uw persoonsgegevens voor :

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

The Barbershop Geldrop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van The Barbershop Geldrop ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Barbershop Geldrop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieen ) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 90 dagen na beeindigen van samenwerking, >  Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

The Barbershop Geldrop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitslutiend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiling en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Barbershop Geldrop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Barbershop Geldrop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te struen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie,verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thebarbershopgeldrop.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsvewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier werken op uw verzoek.

The Barbershop Geldrop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Barbershop Geldrop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thebarbershopgeldrop.nl